B- 15 återkommer efter branden.

Ny tur år på gång
Målning på Traction väntar
Lackeringstiden blir ej lång
Snart blank Traction  man hämtar


Följ den spännande forts.