Tidningsartiklar med Boxis bilar

Här följer bilder på tidningsartiklar om Boxis och hans bilar Citroen CX och Citroen B-15.